Hem  |  Om företaget  |  Tjänster  |  Rekryteringsuppdrag  |  Kontakt

Tjänster

Personalstrategisk rådgivning
Vi utvecklar lösningar för verksamhetens kompetensförsörjning och ledarskap.

 • Personalidé
 • Rekryteringsstrategi
 • Belönings- och motivationssystem
 • Personal- och ledarutveckling
 • Personalavveckling

Rekrytering
Våra rekryteringsmetoder för att hjälpa verksamheter att identifiera, attrahera och anställa kompetenta medarbetare varierar beroende av befattning, bransch och tillgång på lämpliga kandidater.

Följande moment ingår i ett rekryteringsuppdrag:

 • Verksamhetsanalys
 • Arbetsanalys
 • Kravprofil
 • Rekryteringsstrategi
 • Annonsering / Search
 • Kandidatkontakter
 • Presentation av kandidater

Urval
Våra urvalsmetoder bidrar till att på ett systematiskt sätt utvärderar kandidaternas förutsättningar för arbetsuppgiften. Till vår hjälp använder vi bara väl dokumenterade och vetenskapligt accepterade metoder som våra medarbetare är väl utbildade på.

Följande moment ingår i urvalsprocessen:

 • Utvärdering av CV
 • Intervju
 • Personbedömning
 • Referenstagning
 • Kandidatpresentation
 • Uppföljning

 

 

Kontakta oss

Postadress
Vendevägen 10 A
SE-181 31 Lidingö

Besöksadress
Vendevägen 10 A
Lidingö
» Karta

Telefon: 0708-770 146

E-post: info@ohmansearch.se