Hem  |  Om företaget  |  Tjänster  |  Rekryteringsuppdrag  |  Kontakt

Om företaget

Affärsidé
ÖHMAN COMPETENCE SEARCH skapar värde för våra kunder genom att tillföra kunskaper och erfarenheter som utvecklar deras förmåga att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Historik
ÖHMAN COMPETENCE SEARCH startades år 1990 av leg.
psykolog Stig Öhman. Han har sedan år 1982 arbetat som organisations- och rekryteringskonsult. Vi har stor erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister till snabbväxande och lönsamma företag. Vi är kända för att förstå våra kunders affärskritiska mål och bygga långsiktiga affärsrelationer.

Synsätt
Viktiga framgångsfaktorer för företag och organisationer är deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Vår uppgift är att tillsammans med våra kunder utveckla rekrytering till ett redskap för framgång. Företag som attraherar och behåller kompetenta medarbetare blir framgångsrika. Genom att förankra rekrytering och personalutveckling i hela organisationen skapas förutsättningar för en process som säkerställer företagets kompetensbehov och utveckling.

Arbetssätt
ÖHMAN COMPETENCE SEARCH förenar psykologisk kompetens med kommersiell erfarenhet. Vi ger objektiva råd som svarar mot våra kunders behov. Vi tillför våra kunder ett personligt engagemang, resurser och kompetens som skapar förutsättningar för framgångsrik rekrytering. Vi använder endast de mest ändamålsenliga instrumenten i varje uppdrag, baserade på vår kunskap och erfarenhet av deras användbarhet och tillförlitlighet.
Vår urvalsbedömning är baserad på en kombination av strukturerad intervju, frågeformulär, psykologiska test och referenser. Vi anstränger oss för att skapa en öppen, konstruktiv dialog, där kandidaten känner sig trygg. Aktivt deltagande i bedömningsprocessen uppmuntras och kandidaten vinner erfarenheter av den återkoppling vi ger.
Vårt arbetssätt skapar förutsättningar för bästa matchningen mellan företaget och ny medarbetare.

 

 

Kontakta oss

Postadress
Vendevägen 10 A
SE-181 31 Lidingö

Besöksadress
Vendevägen 10 A
Lidingö
» Karta

Telefon: 0708-770 146

E-post: stig.ohman@live.se